Zespół Internetu Rzeczy

Zespół prowadzi badania nad systemami komunikacyjnymi Internetu Rzeczy, obejmujące projektowanie i analizę wydajności protokołów sieciowych, zagadnienia interoperacyjności oraz opisu semantycznego danych i działania systemów IoT, autokonfiguracji, minimalizacji zużycia energii i lokalizacji w urządzeniach wbudowanych.

Kierownik: 

Członkowie zespołu: 

2019

Połys K, Grochla K, Gorawski M, Frankiewicz A.  2019.  Accuracy of UWB Location Tracking Devices When on the Move. International Conference on Computer Networks. International Conference on Computer Networks:233-241.

2018

2017

Nowak S, Nowak MP, Grochla K, Pecka P.  2017.  Application of Fault-Tolerant GQP Algorithm in Multihop AMI Networks. Computer Networks. CN 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 718. :70-80.

2016

Grochla K, Połys K.  2016.  Using Kalman Filters on GPS Tracks. Man–Machine Interactions 4. :663–672.
Grochla K, Połys K.  2016.  Analiza wpływu mocy nadawania stacji bazowych na mechanizmy równoważenia obciążenia w sieciach LTE. Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki.
Nowak S, Nowak M, Grochla K, Pecka P.  2016.  Global Queue Pruning Method for Efficient Broadcast in Multihop Wireless Networks. Computer and Information Sciences: 31st International Symposium, ISCIS 2016, Kraków, Poland, October 27–28, 2016, Proceedings. :214–224.
Słabicki M, Grochla K.  2016.  Performance evaluation of CoAP, SNMP and NETCONF protocols in fog computing architecture. NOMS 2016 - 2016 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium.
Masek P., Słabicki M, Hosek J., Grochla K.  2016.  Transmission Power Optimization in Live 3GPP LTE-A Indoor Deployment. Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), 2016 8th International Congress on.
Słabicki M, Grochla K.  2016.  PyLTEs – Python LTE Evaluation Framework for Quick and Reliable Network Optimization. 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP).
Czachórski T, Gelenbe E, Grochla K, Lent R.  2016.  Computer and Information Sciences ISCIS 2016. Communications in computer Information Science. 659:500.
Grochla K, Nowak M, Pecka P, Nowak S.  2016.  Influence of message-oriented middleware on performance of network management system: a modelling study.. Multimedia and Network Information Systems. 10th International Conference MISSI 2016 . Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 506:379-393.

2015

Grochla K, Połys K.  2015.  Dobór parametrów mechanizmu zwielokrotnienia wykorzystania częstotliwości SFR w sieciach LTE. Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki.
Grochla K, Gorawski M, Połys K.  2015.  Comparison of Measurements and Simulation Model of Indoor Signal Level Variation in LTE Networks. Proceedings of the 8th International Conference on Simulation Tools and Techniques.
Gorawski M, Grochla K, Połys K.  2015.  Variability of LTE Signal in Indoor Environment. Internet in the Information Society, X Scientific Conference.
Słabicki M, Grochla K.  2015.  Performance evaluation of snmp, netconf and cwmp management protocols in wireless network. Electronics, Communications and Networks IV: Proceedings of the 4th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNET IV), Beijing, China, 12–15 December 2014.
Słabicki M, Grochla K.  2015.  Local approach to power management in LTE networks. Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2015 38th International Conference on.
Masek P, Hosek J, Zakaria Y, Uhlir D, Novotny V, Słabicki M, Grochla K.  2015.  Experimental evaluation of RAN modelling in indoor LTE deployment. Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), 2015 7th International Congress on.
Gorawski M, Skrzewsk M, Gorawski M, Gorawska A.  2015.  Neural networks in petrol station objects calibration. International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing. :714-723.
Grochla K, Foremski P.  2015.  Demo: Wireless Link Selection on Smartphone: Throughput vs Battery Drain. MobiCom '15 Proceedings of the 21st Annual International Conference on Mobile Computing and Networking. :190–192.

2014

Nowak S, Nowak M, Grochla K.  2014.  Properties of advanced metering infrastructure networks' topologies. 2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS).
Słabicki M, Grochla K.  2014.  The automatic configuration of transmit power in LTE networks based on throughput estimation. 2014 IEEE 33rd International Performance Computing and Communications Conference (IPCCC).
Gorawski M, Grochla K.  2014.  Review of mobility models for performance evaluation of wireless networks. Advance in Intelligent Systems and Computing. 242:567–577.
Atmaca T., Czachórski T, Grochla K, Nycz T., Pekergin F.  2014.  A model of boot-up storm dynamics. Computer and Information Sciences III. :371–379.

2013

Gorawski M, Marks P, Gorawski M.  2013.  Modeling Data Stream Intensity in Distributed Stream Processing System, Computer Networks. Communications in Computer and Information Science Volume. :372–383.
Gorawski M, Gorawski M, Dyduch S.  2013.  Use of grammars and machine learning in ETL systems that control load balancing process. 15th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications. HPCC 2013. :1709–1714.

2012

Grochla K.  2012.  Simulation analysis of a virtualization system performance in Boot Up Scenario. International Conference on Networking and Future Internet. :21–24.
Czachórski T, Grochla K, Nycz T., Pekergin F.  2012.  Duration of boot-up storm period. 17th Polish teletraffic symposium. :145–150.

2011

Grochla K, Czachórski T, Klamka J.  2011.  Numerical Model of Tcp in 802.16 Networks Using Fluid Flow Approximation. First International Conference on Networking and Future Internet 2011 (ICNFI 2011).

2010

Józefiok A, Czachórski T, Grochla K.  2010.  Performance evaluation of multiuser interactive networking system. Proceedings of 6th International Conference HET-NETs 2010. :223–231.

2009

Grochla K, Sochan A.  2009.  Adaptive Streaming of Stereographic Video. Computer Networks – Communications in Computer and Information Science, Springer. 39:87–94.

2008

Grochla K, Sochan A, Głomb P.  2008.  Transmission of scalable video streams. Proceedings from the 4th Euro-NGI Workshop on New trends in network architectures and services.
Czachórski T, Grochla K, Pekergin F.  2008.  TCP performance for a wireless traffic, a diffusion approxiation model. Proceedings from Workshop on Wireless and mobility in Future Generation Internet.

2007

Grochla K.  2007.  Simulation Analysis of Active Queue Management Algorithms in IP Networks. Proceedings from Fourth EuroFGI Workshop on "New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements".
Czachórski T, Grochla K, Pekergin F.  2007.  Stability and Dynamics of TCP-NCR(DCR) Protocol. Lecture Notes in Computer Systems 4396 - Wireless Systems and Mobility in Next Generation Internet. :241–254.

2006

Czachórski T, Grochla K, Pekergin F.  2006.  A model of TCP flows dynamics. Theoretical and Applied Informatics. 18:279–292.
Czachórski T, Domańska J, Grochla K.  2006.  Dynamics of TCP/IP flows in presence of various AQM algorithms, a fluid flow approximation model. Third EuroNGI Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative methods and Measurements.

2005

Głomb P, Grochla K.  2005.  Modeling Connection State with Kernel PCA. 2nd EuroNGI Workshop on New Trends in Modeling, Quantitative Methods and Measurements.

2004

2003

Nowak S, Grochla K.  2003.  Simple Traffic Shaping Algorithm for All-optical Networks. 10th Polish Teletraffic Symposium PSRT 2003. :413–418.

2002

2001

2000