Internet w społeczeństwie informacyjnym - Podstawowe problemy Internetu

TytułInternet w społeczeństwie informacyjnym - Podstawowe problemy Internetu
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2004
AutorzyGłomb P, Grochla K, Sochan A
EditorGrzywak A
ChapterSkalowalna kompresja wideo na potrzeby transmisji sieciowych
PublisherWydawnictwa Naukowo-Techniczne
CityWarszawa
AbstractArtykuł prezentuje przegląd i badania zagadnienia skalowalności w stosowanych współcześnie technologiach kodowania sygnału wideo. W pierwszej części prezentowane są modele skalowalności przyjęte w stosowanych i opracowywanych standardach kompresji, w drugiej przedstawione są wyniki badań jakości transmisji skalowalnych strumieni w różnorodnych warunkach obciążenia. Całość zamknięta jest podsumowaniem możliwości sterowania transmisją sieciową takich strumieni.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)