O Instytucie

Logo IITiS PANInstytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem badawczym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie i obie inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

Seminarium: Entropy/IP - Uncovering Structure in IPv6 Addresses

Mówca: 

Paweł Foremski

Data: 

09/11/2016 - 13:15

Abstrakt: 

Seminarium poświęcone będzie prezentacji systemu Entropy/IP, który pozwala na odkrywanie i wizualizację struktur adresacyjnych w sieciach IPv6 na podstawie zaobserwowanych zbiorów aktywnych adresów. System jest w pełni zautomatyzowany, opiera się na metodach teorii informacji, prawdopodobieństwa i uczenia maszynowego. Zostaną także zaprezentowane wyniki praktyczne, pokazujące np. możliwość skanowania sieci IPv6 na podstawie modeli probabilistycznych.

Seminarium: Wykorzystanie baz i narzędzi dostępnych na platformie Web of Science do oceny badań naukowych, odnajdywanie istotnych źródeł bibliograficznych i umiejętne zastosowanie ich w celu kształtowania własnego dorobku naukowego

Mówca: 

Marcin Kapczyński

Data: 

28/09/2016 - 13:15

Abstrakt: 

Obecnie instytucje naukowo-badawcze, rządowe i te dystrybujące środki na badania stają przed koniecznością obiektywnego określenie wpływu i jakości dorobku naukowego.

Prezentacja przedstawia sposoby wykorzystania narzędzi analityki bibliometrycznej takie jak: Web of Science, Journal Citation Reports czy Incites wykorzystywane do określanie wpływu badań naukowych, identyfikacji potencjalnych obszarów rozwoju, trendów badawczych i najbardziej wpływowych autorów i instytucji.

Seminarium: Obrazowanie hiperspektralne i analiza wielowymiarowa w badaniu dzieł sztuki

Mówca: 

Agata Mendys, Muzeum Narodowe w Krakowie

Data: 

13/07/2016 - 13:15

Abstrakt: 

Techniki analityczne bazujące na spektroskopii odbiciowej ze względu na swój nieinwazyjny charakter są niemal idealnymi metodami do analizy tak wrażliwych i cennych obiektów jak dzieła sztuki...

Seminarium: Kontrola otwartych systemów kwantowych

Mówca: 

Daniel Burgarth, Aberystwyth University

Data: 

15/06/2016 - 13:15

Abstrakt: 

Which algorithms could you run on a given quantum device? I give an introduction into the concept of "reachable operations" in controlled quantum systems. In practice, quantum devices will be noisy, so it is important to characterise the reachable set of open quantum systems. This, however, brings many mathematical challenges, which I will briefly discuss. I then provide a case study of a qubit in a bath of spin 1/2 particles, for which the reachability question can be solved analytically, and provide numerical results using an open-source software library developed by our group. 

Strony