O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

  zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

  mgra inż. Michała Romaszewskiego

  Tytuł rozprawy

  New methods for hyperspectral image classification

  Obrona doktorska odbędzie się w dniu 24.04.2019 roku w siedzibie Instytutu Inormatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ul. Bałtycka 5 w sali seminaryjnej.

  Rozpoczęcie obrony doktorskiej o godz. 11:00.

  Rozprawa doktorska jest broniona w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

  Promotor:

  dr hab. inż. Piotr Gawron

  Recenzenci:

  Prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek
  dr hab. inż. Wojciech Kotłowski

  Z opiniami recenzentów i streszczeniem rozprawy można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu, oraz w bibliotece IITiS PAN. W bibliotece Instytutu można dodatkowo zapoznać się z rozprawą.
 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2019-05-06 godz. 15:00

 • Data: 

  10/04/2019 - 13:15

  Prelegent: 

  Jakub Gładysz

  W czasie seminarium przedstawioną zostaną modele, proponowane algorytmy oraz wyniki badań dla problemu jednoczesnego wyznaczania przepustowości kanałów oraz przepływów typu unicast i anycast w wielowarstwowej sieci komputerowej opartej o technologię MPLS over DWDM.

 • Data: 

  05/04/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Bartłomiej Gardas, Uniwersytet Jagielloński

  We conduct experimental simulations of many-body quantum systems using a hybrid classical-quantum algorithm. In our setup, the wave function of the transverse field quantum Ising model is represented by a restricted Boltzmann machine.

 • FNP Team Net
  FNP Team Net

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszego konkursu TEAM-NET. Dofinansowanie na łączną kwotę blisko 18 mln zł otrzymało konsorcjum CFT, IITiS, UJ.

 • Data: 

  27/03/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Jarosław Duda, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński

  While machine learning techniques are very powerful, they have some weaknesses, like iterative optimization with many local minimums, large freedom of parameters, lack of their interpretability and accuracy control. From the other side we have classical statistics based on moments not having these issues, but providing only a rough description. I will talk about approach which combines their advantages: with MSE-optimal moment-like coefficients, but designed such that we can directly translate them into probability density.

 • Data: 

  20/02/2019 - 12:00

  Prelegent: 

  Łukasz Bratasz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

  Od swego początku ludzkość podziwia dzieła sztuki, ale prawie nigdy w swojej oryginalnej formie stworzonej przez artystów. Czas nieuchronnie zmienia wszystkie obiekty fizyczne – dzieła sztuki nie są jest wyjątkiem. Patrząc na obrazy widzimy kolory, kształty i teksturę ... ale także spękania, które nadają obiektom historyczny wygląd i wzbogacają odbiór estetyczny dzieła. Konserwatorzy potrafią rozpoznać i opisać różne sieci spękań - krakelury -, ale nie ma wiedzy na temat tego, jak powstaję rożne struktury różne wzory. To istotne ograniczenie w akademickim rozumieniu dzieł sztuki jest przedmiotem realizowanego projektu CRACQUELURE.

 • Data: 

  29/01/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Ivanna Dronyuk, Lviv Polytechnic National University

  A new method for constructing a digital water-marking based on the Ateb-functions is proposed. This new approach belongs to methods of protecting images based on hiding data in the frequency domain. It is a generalization the well-known method using Fourier transform. The proposed method, based on the two dimension Discrete Ateb Transform is resistant to most types of attacks. Our experiments prove its efficiency and stability.

Strony