Zamówienia publiczne - aktualne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego, którego szczegółowy opis znajduje się w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2023 o godzinie 12:00.