Usługa dotycząca obliczeń kwantowych

 • Usługa dotycząca obliczeń kwantowych

 • Usługa dotycząca obliczeń kwantowych jest efektem projektu "Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości: wyzwania, optymalne implementacje i zastosowania praktyczne" organizowanym przez Fundację Nauki Polskiej w ramach programu Team-Net, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV. Numer projektu: POIR.04.04.00-00-17C1/18-00. Okres trwania projektu: od 01/07/2019 do 30/11/2023
 •  
 • Audyty (przygotowanie, inwentaryzacja zaplecza potrzeb możliwości wykorzystania obliczeń kwantowych na rzecz poprawy jakości produkcji lub podejmowania decyzji w danym przedsiębiorstwie – dokonanie analizy perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa a w szczególności wdrażania technologii obliczeń kwantowych w celu osiągnięcia poprawy efektywności przedsięwzięć, produkcji, zarządzania.

 • Wykonanie usługi zlecenia obliczeń kwantowych – zawarcie umowy zlecenia oraz wykonanie zakresu, tj.: sformułowanie specyfikacji algorytmów np. optymalizacji, dobór technologii obliczeń (np.: układy bramkowe, D-Wave System)

 • Przygotowanie ofert do realizacji projektów w konsorcjum lub w ramach podwykonawstwa, wspomaganie zdefiniowania przedmiotu projektu, analiza istniejących rozwiązań, przygotowanie w formie syntetycznej „state of the art” w dziedzinie przedmiotowej projektu oraz zaproponowanie specyfiki badań przemysłowych i autorski udział w części wdrożeniowej projektu.

 • Doradztwo w ramach przygotowania patentów, opracowanie metod wykrywania naruszenia patentów – na przykładzie patentów zgłoszonych w ramach konsorcjum, udzielanie wszelkich informacji dotyczących przygotowania zastrzeżeń patentowych oraz kontaktu z rzecznikiem patentowym wyspecjalizowanym w dziedzinie informatyki kwantowej.

 • Cennik: Cena usługi uzależniona jest od zakresu prac i kalkulowana jest na podstawie czasu zaangażowania eksperta/konsultanta. Całkowity koszt godziny pracy eksperta wynosi 300 zł netto.

 • Definicje:

  • Ekspertyzy – udokumentowany zespół czynności dotyczący stanu technicznego przedmiotu ekspertyzy analizy zjawisk Wyniki przeprowadzonych badań i obliczeń Wnioski i zalecenia.

  • Ekspert jest to osoba która występuje jako główny autor ekspertyzy.

  • Konsultacje – udzielanie wyjaśnień wyrażanie opinii dotyczących przedmiotu konsultacji w formie pisemnej lub słownej bądź w formie sesji online.

  • Konsultant jest to osoba udzielająca konsultacji.

  •  
  •  

Historia zmian

Data aktualizacji: 16/01/2024 - 10:19; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)
 • Usługa dotycząca obliczeń kwantowych

 • Usługa dotycząca obliczeń kwantowych jest efektem projektu "Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości: wyzwania, optymalne implementacje i zastosowania praktyczne" organizowanym przez Fundację Nauki Polskiej w ramach programu Team-Net, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV. Numer projektu: POIR.04.04.00-00-17C1/18-00. Okres trwania projektu: od 01/07/2019 do 30/11/2023
 •  
 • Audyty (przygotowanie, inwentaryzacja zaplecza potrzeb możliwości wykorzystania obliczeń kwantowych na rzecz poprawy jakości produkcji lub podejmowania decyzji w danym przedsiębiorstwie – dokonanie analizy perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa a w szczególności wdrażania technologii obliczeń kwantowych w celu osiągnięcia poprawy efektywności przedsięwzięć, produkcji, zarządzania.

 • Wykonanie usługi zlecenia obliczeń kwantowych – zawarcie umowy zlecenia oraz wykonanie zakresu, tj.: sformułowanie specyfikacji algorytmów np. optymalizacji, dobór technologii obliczeń (np.: układy bramkowe, D-Wave System)

 • Przygotowanie ofert do realizacji projektów w konsorcjum lub w ramach podwykonawstwa, wspomaganie zdefiniowania przedmiotu projektu, analiza istniejących rozwiązań, przygotowanie w formie syntetycznej „state of the art” w dziedzinie przedmiotowej projektu oraz zaproponowanie specyfiki badań przemysłowych i autorski udział w części wdrożeniowej projektu.

 • Doradztwo w ramach przygotowania patentów, opracowanie metod wykrywania naruszenia patentów – na przykładzie patentów zgłoszonych w ramach konsorcjum, udzielanie wszelkich informacji dotyczących przygotowania zastrzeżeń patentowych oraz kontaktu z rzecznikiem patentowym wyspecjalizowanym w dziedzinie informatyki kwantowej.

 • Cennik: Cena usługi uzależniona jest od zakresu prac i kalkulowana jest na podstawie czasu zaangażowania eksperta/konsultanta. Całkowity koszt godziny pracy eksperta wynosi 300 zł netto.

 • Definicje:

  • Ekspertyzy – udokumentowany zespół czynności dotyczący stanu technicznego przedmiotu ekspertyzy analizy zjawisk Wyniki przeprowadzonych badań i obliczeń Wnioski i zalecenia.

  • Ekspert jest to osoba która występuje jako główny autor ekspertyzy.

  • Konsultacje – udzielanie wyjaśnień wyrażanie opinii dotyczących przedmiotu konsultacji w formie pisemnej lub słownej bądź w formie sesji online.

  • Konsultant jest to osoba udzielająca konsultacji.

  •  
  •