Szkoła doktorska

Od 2018 roku Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk prowadzi kształcenie doktorantów w ramach szkół doktorskich: Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN oraz Wspólnej Szkoły Doktorskiej.