Szkoła doktorska TIB PAN

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest współzałożycielem Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN). TIB PAN prowadzi kształcenie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

  1. Informatyka techniczna i telekomunikacja,
  2. Inżynieria biomedyczna,
  3. Nauki medyczne.


Szkoła Doktorska TIB PAN prowadzona jest przez następujące jednostki prowadzące:

  • Instytut Badań Systemowych PAN,
  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN,
  • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
  • Instytut Podstaw Informatyki PAN
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  • Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB)

Bieżące informacje na temat działalności szkoły doktorskiej są dostępne na stronie WWW szkoły TIB.