Projekty

Harnessing quantum criticality for the energy-efficient quantum computation 2024/08/X/ST2/00099 2024 - 2024
Analiza przywracania funkcjonowania poprzez testy obciążeniowe odporności... 2023/05/Y/ST7/00192 2024 - 2026
Methodology for Increasing the Dependability of Information Systems for... 2022/45/P/ST7/03450 2023 - 2025
Wyjazd badawczy: Zastosowanie technologi kwantowego wyżarzania do rozwiązywania... 2023/07/X/ST6/00396 2023 - 2024
Optymalne i probabilistyczne uczenie operacji kwantowych 2022/47/B/ST6/02380 2023 - 2027
Sonata BIS 10: Symulacje układów fizycznych za pomocą technologii wyżarzania... 2020/38/E/ST3/00269 2021 - 2026
Efektywne pamięciowo kodowanie problemów kombinatorycznych do kwantowych... 2020/37/N/ST6/02220 2021 - 2024
Projekt IoTAC – Security By Design IoT Development and Certificate Framework... IOTAC 2020 - 2023
Wpływ zmiany danych wejściowych i modyfikacji parametrów algorytmu na wydajność... 2019/33/B/ST6/02011 2020 - 2023
Analiza i zastosowanie kwantowego wyszukiwania przestrzennego 2019/32/T/ST6/00158 2019 - 2021
Stypendium doktorskie przyznane w ramach konkursu "Etiuda 6",... 2018/28/T/ST6/00429 2018 - 2019
Application of transfer learning methods in the problem of hyperspectral images... DI2017 013847 2018 - 2022
Wykorzystanie operatorów ułamkowego rzędu do sterowania przeciążeniami sieci... UMO-2017/27/B/ST6/00145 2018 - 2022
Software Development toolKit for Energy optimization and technical Debt... SDK4ED 2018 - 2020
Secure and Safe Internet of Things (SerIoT) SerIoT 2018 - 2021
Properties of generic quantum communication channels 2016/22/E/ST6/00062 2017 - 2023
Entropic uncertainty relations and quantum cryptography 2015/17/B/ST6/01872 2016 - 2019
Semantic tensor networks for large data sets analysis 2014/15/B/ST6/05204 2015 - 2019
Application of quantum and classical memory in quantum network exploration IP 2014 031073 2015 - 2017
Quantum Bayesian networks 2013/11/N/ST6/03090 2014 - 2017
Minimization of disturbance in quantum walk based algorithms and protocols 2013/11/N/ST6/03030 2014 - 2017
Quantum walks with memory for algorithmic applications 0064/DIA/2013/42 2013 - 2017
Opracowanie nowej metodologii badawczej dotyczącej diagnostyki oraz terapii... 2012/07/B/ST6/01238 2013 - 2016
Quantum games and quantum social networks IP2012 051272 2013 - 2015
Optimization and load balancing in next generation wireless networks LIDER/10/194/L-3/11/ 2013 - 2015
Representation of dynamic 3D scenes using the Atomic Shapes Network model 2011/03/D/ST6/03753 2012 - 2015
Methods of development, modelling and analysis of quantum internetworking... 2011/03/D/ST6/00413 2012 - 2017
Entanglement effects in quantum games IP2011014071 2012 - 2013
Application of geometrical methods for the analysis of quantum states and... IP2011 036371 2012 - 2014
Multilevel traffic classification in the Internet 2011/01/N/ST6/07202 2011 - 2013
Quantum games in open quantum systems IP2010 009770 2011 - 2012
Analysis and modelling of local properties of quantum states and operations IP2010 052270 2011 - 2012
Modelling methods of information systems using quantum queue theory N N516 481840 2011 - 2014
Eksperymentalne stanowisko do integracji i prezentacji widoków przestrzennych N N516 482340 2011 - 2013
Application of quantum game theory in modelling of quantum information... N N516 475440 2011 - 2013
Controllability of quantum systems N N514 513340 2011 - 2014
Modele dynamiki transmisji, sterowania zatłoczeniem i jakością usług w... 4796/B/T02/2011/40 2011 - 2011
Distributed numerical analysis environment for the quantum information theory N N519 442339 2010 - 2013
Methods and tools for distributed modeling of wireless networks N N516 407138 2010 - 2013
Aktywne tworzenie modelu przestrzeni przy wykorzystaniu skanera przestrzennego... N N516 440738 2010 - 2012
Nieinwazyjne techniki tworzenia trójwymiarowego studium geometrii anatomicznych... N N519 401137 2009 - 2012
User interface based on natural gestures for exploration of virtual 3D spaces N N516 405137 2009 - 2011
Visual techniques for the multimodal hierarchic 3D representations of cultural... N N516 1862 33 2007 - 2009
Wizyjne techniki gromadzenia, przetwarzania i udostępniania obiektów... N N516 1862 33 2007 - 2009
Methods and models for control of congestion and performance evaluation of... N517 025 31/2997 2006 - 2008
Environment to programming, simulation and analyzing of quantum algorithms N519 012 31/1957 2006 - 2009
Application of contourlet transform for coding and transmission stereo-images 3 T11C 045 30 2006 - 2008
Metoda oceny efektywności sieci komunikacyjnych opartych na optycznym... 3 T11C 036 29 2005 - 2007
Computerized, parametric and deformable geometric model of the human head for... 3 T11F 004 27 2004 - 2006
Multisensory perception, representation and analysis of 3D shapes by computer,... 3 T11C 028 27 2004 - 2006
Nano and quantum systems of informatics 7 T11C 017 21 2001 - 2003
Opracowanie zastawu opisów formatowania dokumentów w systemie TEX-LATEX-... KBN 1991-1992 2000 - 2000
Modelling and performance evaluation of multimedia transmissions in broadband... 8 T11C 038 16 1999 - 2000
Rozwój metod i środków modelowania współczesnych systemów informatycznych KBN, 1991-1993 1991 - 1993