Zastosowanie transferu wiedzy dla konwolucyjnych sieci neuronowych w celu poprawy klasyfikacji obrazów hiperspektralnych

Historia zmian

Data aktualizacji: 21/10/2019 - 16:31; autor zmian: Bartosz Grabowski (bgrabowski@iitis.pl)