Wizyjne techniki gromadzenia, przetwarzania i udostępniania obiektów przestrznnych o wielomodalnej reprezentacji hierarchicznej dla potrzeb digitalizacji zasobów dziedzic

Numer projektu: 

N N516 1862 33

Termin: 

01/01/2007 to 01/01/2009

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Wykonawcy projektu: 

Partnerzy: 

Muzeum w Gliwicach

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:15; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)