Analiza przywracania funkcjonowania poprzez testy obciążeniowe odporności infrastruktury na Ukrainie

Projek dofinansowany w ramach programu IMPRESS-U, realizowany we współpracy zespołami dra Rafaela Munoz-Carpeny z Uniwersytetu na Florydzie w USA, dra Volodymyra Artemchuka z G.E. Pukkov Institute for Modeling in Energy Engineering NAS w Ukrainie, Prof. Mariusa Laurinaitis z litewskiego Uniwersytetu Michała Römera oraz dra Andriia Chuba z Uniwersytetu Technicznego w Tallinie.

Celem projektu jest zweryfikowanie hipotezy, że odzyskiwanie i odporność systemów na zagrożenia można określić ilościowo za pomocą testów warunków skrajnych połączonych sieci reprezentujących ich funkcje systemowe. Naukowcy wykorzystają metodę Resilience-Recovery Under Attack (RRUA), aby zbadać ilościowo różne etapy reakcji systemu na ataki lub katastrofalne awarie. Zastosują wieloaspektową metodologię łączącą naukę o sieciach (ang. network science), analizę odporności, wyjaśnialną sztuczną inteligencję (xAI) i technologie cyfrowych bliźniaków. Zespół IITIS PAN skupi się na tworzeniu modeli matematycznych i symulacji komputerowych, aby pokazać, jak różne systemy, takie jak sieci komunikacyjne i energetyczne, radzą sobie po poważnych awariach czy katastrofach.

Zespół IITIS PAN na realizację badań otrzymał dofinansowanie od Narodowego Centrum Nauki w wysokości 1,23 mln zł.

Numer projektu: 

2023/05/Y/ST7/00192

Termin: 

od 01/05/2024 do 30/04/2026

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Wykonawcy projektu: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/06/2024 - 11:02; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)

Projek dofinansowany w ramach programu IMPRESS-U, realizowany we współpracy zespołami dra Rafaela Munoz-Carpeny z Uniwersytetu na Florydzie w USA, dra Volodymyra Artemchuka z G.E. Pukkov Institute for Modeling in Energy Engineering NAS w Ukrainie, Prof. Mariusa Laurinaitis z litewskiego Uniwersytetu Michała Römera oraz dra Andriia Chuba z Uniwersytetu Technicznego w Tallinie.

Celem projektu jest zweryfikowanie hipotezy, że odzyskiwanie i odporność systemów na zagrożenia można określić ilościowo za pomocą testów warunków skrajnych połączonych sieci reprezentujących ich funkcje systemowe. Naukowcy wykorzystają metodę Resilience-Recovery Under Attack (RRUA), aby zbadać ilościowo różne etapy reakcji systemu na ataki lub katastrofalne awarie. Zastosują wieloaspektową metodologię łączącą naukę o sieciach (ang. network science), analizę odporności, wyjaśnialną sztuczną inteligencję (xAI) i technologie cyfrowych bliźniaków. Zespół IITIS PAN skupi się na tworzeniu modeli matematycznych i symulacji komputerowych, aby pokazać, jak różne systemy, takie jak sieci komunikacyjne i energetyczne, radzą sobie po poważnych awariach czy katastrofach.

Zespół IITIS PAN na realizację badań otrzymał dofinansowanie od Narodowego Centrum Nauki w wysokości 1,23 mln zł.