Wspólna Szkoła Doktorska

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest współzałożycielem Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

Wspólna Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

 1. architektura i urbanistyka,
 2. automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 3. inżynieria biomedyczna,
 4. informatyka techniczna i telekomunikacja,
 5. inżynieria lądowa i transport,
 6. inżynieria chemiczna,
 7. inżynieria materiałowa,
 8. inżynieria mechaniczna,
 9. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 10. nauki chemiczne,
 11. nauki o zarządzaniu i jakości.

Sekretariat Wspólnej Szkoły Doktorskiej działa w ramach Szkoły Doktorów, będąca jednostką ogólnouczelnianą (RJO15) Politechniki Śląskiej w Gliwicach, utworzonej na mocy uchwały Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018.

Informacje na temat rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

Historia zmian

Data aktualizacji: 21/09/2021 - 14:15; autor zmian: ()

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest współzałożycielem Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

Wspólna Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

 1. architektura i urbanistyka,
 2. automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 3. inżynieria biomedyczna,
 4. informatyka techniczna i telekomunikacja,
 5. inżynieria lądowa i transport,
 6. inżynieria chemiczna,
 7. inżynieria materiałowa,
 8. inżynieria mechaniczna,
 9. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 10. nauki chemiczne,
 11. nauki o zarządzaniu i jakości.

Sekretariat Wspólnej Szkoły Doktorskiej działa w ramach Szkoły Doktorów, będąca jednostką ogólnouczelnianą (RJO15) Politechniki Śląskiej w Gliwicach, utworzonej na mocy uchwały Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018.

Informacje na temat rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej.