Szkoła doktorska TIB PAN

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest współzałożycielem Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN). TIB PAN prowadzi kształcenie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

 1. Informatyka techniczna i telekomunikacja,
 2. Inżynieria biomedyczna,
 3. Nauki medyczne.


Szkoła Doktorska TIB PAN prowadzona jest przez następujące jednostki prowadzące:

 • Instytut Badań Systemowych PAN,
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN,
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB)

Bieżące informacje na temat działalności szkoły doktorskiej są dostępne na stronie WWW szkoły TIB.

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/06/2021 - 11:20; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest współzałożycielem Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN). TIB PAN prowadzi kształcenie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

 1. Informatyka techniczna i telekomunikacja,
 2. Inżynieria biomedyczna,
 3. Nauki medyczne.


Szkoła Doktorska TIB PAN prowadzona jest przez następujące jednostki prowadzące:

 • Instytut Badań Systemowych PAN,
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN,
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB)

Bieżące informacje na temat działalności szkoły doktorskiej są dostępne na stronie WWW szkoły TIB.

Data aktualizacji: 24/05/2019 - 15:10; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest współzałożycielem Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN). TIB PAN prowadzi kształcenie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

 1. Informatyka techniczna i telekomunikacja,
 2. Inżynieria biomedyczna,
 3. Nauki medyczne.


Szkoła Doktorska TIB PAN prowadzona jest przez następujące jednostki prowadzące:

 • Instytut Badań Systemowych PAN,
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN,
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB)