O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Data: 

  10/05/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Konrad Jałowiecki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Wprowadzamy nowatorskie podejście do symulowania dynamicznych (liniowych) systemów (kwantowych lub innych) równolegle w czasie za pomocą wyżarzaczy kwantowych. W szczególności opisujemy, w jaki sposób można znaleźć wektor stanu rozwiązania, rozwiązując specjalnie spreparowany system równań liniowych. Ponadto wykazujemy, że takie systemy mogą w rzeczywistości być skutecznie rozwiązane (do określonej precyzji) dzięki Quadratic Unconstrained Binary Optimization.

 • Obrona Michała Romaszewskiego
  Obrona Michała Romaszewskiego
  Obrona Michała Romaszewskiego
  Obrona Michała Romaszewskiego

  W dniu 24 kwietnia 2019 odbyła się publiczna obrona doktorska naszego pracownika, Michała Romaszewskiego. Na wniosek recenzentów obrona zakończyła się przyznaniem stopnia doktora nauk techniczny z wyróżnieniem. Serdecznie gratulujemy!

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

  Termin składania ofert: 2019-05-15 godz. 15:00

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

  Termin składania ofert: 2019-05-06 godz. 15:00

 • Data: 

  10/04/2019 - 13:15

  Prelegent: 

  Jakub Gładysz

  W czasie seminarium przedstawioną zostaną modele, proponowane algorytmy oraz wyniki badań dla problemu jednoczesnego wyznaczania przepustowości kanałów oraz przepływów typu unicast i anycast w wielowarstwowej sieci komputerowej opartej o technologię MPLS over DWDM.

 • Data: 

  05/04/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Bartłomiej Gardas, Uniwersytet Jagielloński

  Zaprezentowane zostaną eksperymentalne symulacje układów kwantowych wielu ciał przy użyciu hybrydowego algorytmu kwantowo-klasycznego. W naszym układzie funkcja falowa modelu kwantowego Isinga pola poprzecznego jest reprezentowana przez ograniczoną maszynę Boltzmanna. Ta sieć neuronowa jest następnie uczona przy użyciu wariacyjnego Monte Carlo wspomaganego przez próbnik kwantowy z falą D w celu znalezienia energii stanu podstawowego.

 • Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

  zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

  mgra inż. Michała Romaszewskiego

  Tytuł rozprawy

  New methods for hyperspectral image classification

  Obrona doktorska odbędzie się w dniu 24.04.2019 roku w siedzibie Instytutu Inormatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ul. Bałtycka 5 w sali seminaryjnej.

  Rozpoczęcie obrony doktorskiej o godz. 11:00.

  Rozprawa doktorska jest broniona w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

  Promotor:

  dr hab. inż. Piotr Gawron, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

  Recenzenci:

  Prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek
  dr hab. inż. Wojciech Kotłowski
   
  Z opiniami recenzentów i streszczeniem rozprawy można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu, oraz w bibliotece IITiS PAN. W bibliotece Instytutu można dodatkowo zapoznać się z rozprawą.
 • FNP Team Net
  FNP Team Net

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszego konkursu TEAM-NET. Dofinansowanie na łączną kwotę blisko 18 mln zł otrzymało konsorcjum CFT, IITiS, UJ.

Strony