Udział IITiS PAN w Klastrze Technologii Kwantowych

Z wielką przyjemnością informujemy, że na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2022 r. Rada Klastra Q - Klastra Technologii Kwantowych przyjęła w poczet członków klastra Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Zadania Klastra Q skupiają się na rozwijaniu krajowego potencjału tkwiący w technologiach kwantowych, integracji polskich przedsiębiorstwa ze środowiskami naukowo-badawczym oraz budowaniu przyszłość polskiego sektora kwantowego.

Klaster Q – Klaster Technologii Kwantowych to organizacja powołana do życia w maju 2022 roku w celu połączenia i wykorzystania wiedzy, kompetencji i zasobów, jakimi dysponują prywatne przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze oraz badawczo-rozwojowe, a także instytucje otoczenia sektora zaawansowanych technologii. W skład Klastra wchodzą zarówno prywatne przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe oraz Instytuty naukowe PAN.

W skład klastra wchodzą uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska oraz Wojskowa Akademia Techniczna; a także Instytut Fizyki PAN i Centrum Fizyki teoretycznej PAN. Biznes reprezentują firmy: Beit, Exatel, Fibrain, Nanores, ORCA COMPUTING, QNA Technology, Quantum Blockchains, Quantum Flytrap, Quantum Optical Technologies, Sequre Quantum; Syderal Polska oraz ResQuant.

Informacje o działalności Klastra Q są dostępna na dedykowanej stronie WWW oraz profilu w serwisie Twitter.

Klaster Q – Klaster Technologii Kwantowych

Historia zmian

Data aktualizacji: 01/12/2022 - 10:46; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Z wielką przyjemnością informujemy, że na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2022 r. Rada Klastra Q - Klastra Technologii Kwantowych przyjęła w poczet członków klastra Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Zadania Klastra Q skupiają się na rozwijaniu krajowego potencjału tkwiący w technologiach kwantowych, integracji polskich przedsiębiorstwa ze środowiskami naukowo-badawczym oraz budowaniu przyszłość polskiego sektora kwantowego.

Klaster Q – Klaster Technologii Kwantowych to organizacja powołana do życia w maju 2022 roku w celu połączenia i wykorzystania wiedzy, kompetencji i zasobów, jakimi dysponują prywatne przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze oraz badawczo-rozwojowe, a także instytucje otoczenia sektora zaawansowanych technologii. W skład Klastra wchodzą zarówno prywatne przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe oraz Instytuty naukowe PAN.

W skład klastra wchodzą uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska oraz Wojskowa Akademia Techniczna; a także Instytut Fizyki PAN i Centrum Fizyki teoretycznej PAN. Biznes reprezentują firmy: Beit, Exatel, Fibrain, Nanores, ORCA COMPUTING, QNA Technology, Quantum Blockchains, Quantum Flytrap, Quantum Optical Technologies, Sequre Quantum; Syderal Polska oraz ResQuant.

Informacje o działalności Klastra Q są dostępna na dedykowanej stronie WWW oraz profilu w serwisie Twitter.