Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej dla naszego doktoranta

Miło nam poinformować, iż jeden z naszych doktorantów z Zespołu Kwantowych Systemów Informatyki, mgr Akash Kundu, pracujący nad doktoratem w ramach Wspólnej Szkoły Doktorskiej, został nagrodzony przez JM Rektora Politechniki Śląskiej stypendium za publikację w jednym z najlepszych czasopism w zakresie interdyscyplinarnych aspektów fizyki i astronomii.

Nagroda ta jest przyznawana w ramach programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza za opublikowanie pracy w czasopiśmie, które znajdują się, zgodnie z rankingami Scopus. Praca mgra Kundu ukazała się w czasopiśmie Quantum Science and Technology, które zajmuje się podstawami teoretycznymi i zastosowaniami technologi kwantowych. Czasopismo to jest wśród TOP5 w zakresie interdyscyplinarnych badań w zakresie fizyki i astronomii.

Variational certification of quantum devices

Historia zmian

Data aktualizacji: 14/11/2022 - 13:30; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Miło nam poinformować, iż jeden z naszych doktorantów z Zespołu Kwantowych Systemów Informatyki, mgr Akash Kundu, pracujący nad doktoratem w ramach Wspólnej Szkoły Doktorskiej, został nagrodzony przez JM Rektora Politechniki Śląskiej stypendium za publikację w jednym z najlepszych czasopism w zakresie interdyscyplinarnych aspektów fizyki i astronomii.

Nagroda ta jest przyznawana w ramach programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza za opublikowanie pracy w czasopiśmie, które znajdują się, zgodnie z rankingami Scopus. Praca mgra Kundu ukazała się w czasopiśmie Quantum Science and Technology, które zajmuje się podstawami teoretycznymi i zastosowaniami technologi kwantowych. Czasopismo to jest wśród TOP5 w zakresie interdyscyplinarnych badań w zakresie fizyki i astronomii.