O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na:

  • stanowisko adiunkta (1/2 etatu)
  • stanowisko asystenta (2x1 etat)

  Termin składania ofert: 2019-11-28 godz. 15:00

 • Data: 

  13/11/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Konrad Jałowiecki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Przedstawiamy w jaki sposób można znaleźć niskoenergetyczne spektrum dla małych (N < 50) szkieł spinowych o dowolnej strukturze, używając nowoczesnych GPU lub podobnej heterogenicznej architektury. Prezentowany algorytm wykonuje pełny przegląd po wszystkich możliwych konfiguracjach układu, w celu wybrania l << 2N stanów o najniższej energii, wraz z odpowiadającymi im energiami.

 • Skyhacks #s, 25-27.10.2019, Gliwice

  Z przyjemnością informujemy, że nasz instytut objął patronatem honorowym druga edycję ogólnopolskich zawodów w programowaniu zespołowym #skyhacks. Wydarzenie organizowane jest przez firmę Skygate i odbędzie się w dniach od 25 do 27 października w Gliwicach.

  Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2476993662366910/

 • Data: 

  21/10/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Kacper Pilarczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Rosnące wymagania stawiane systemom obliczeniowym katalizują prace nad niekonwencjonalnymi układami przetwarzającymi informację. Obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania alternatywnymi – względem klasycznych rozwiązań opartych na krzemie – gałęziami  elektroniki, które mogłyby znaleźć zastosowanie w budowie biosensorów, wyświetlaczy cienkowarstwowych, pamięci molekularnych, materiałów inteligentnych, etc.

 • Data: 

  10/10/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Paweł Pławiak, Politechnika Krakowska
  W ostatnich dekadach możemy zauważyć wzmożone zainteresowanie różnymi technikami uczenia maszynowego, stosowanymi do rozwiązywania problemów z wszystkich dziedzin życia. Tak duża popularność jest spowodowana faktem, że metody uczenia maszynowego potrafią radzić sobie z problemami, które są trudne do rozwiązania w konwencjonalny sposób, z powodu nieznajomości reguł nimi rządzącymi. Ze względu na właściwości uczenia się i uogólniania wiedzy, metody te są w stanie rozwiązać wiele problemów. Techniki sztucznej inteligencji osiągają wysoką wydajność w różnych dziedzinach nauki.
 • IITiS PAN jest koordynatorem projektu Horizon 2020 "SerIoT - Secure and Safe Internet of Things " (http://www.seriot-project.eu). Kierownikiem naukowym projektu jest prof. Erol Gelenbe z IITiS PAN. Projekt przeszedł właśnie ocenę stanu projektu po upływie połowy jego trwania (18. miesiąc). Ocena odbyła się 12 wrześnie w gościnnych pomieszczeniach jednego z partnerów projektu, firmy Tecnalia w pobliżu Bilbao (Hiszpania).

 • Data: 

  17/09/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Piotr Bełdowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

  Płyn stawowy obecny w naturalnych stawach składa się w ponad 70% wody, ale wykazuje niezwykłe właściwości smarujące, które są częściowo wynikiem interakcji między kwasem hialuronowym i zwykłymi fosfolipidami. W trakcie seminarium przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy na temat mechanizmu smarowania w chrząstce stawowej. Następnie zaprezentowane zostaną wyniki symulacji dynamiki molekularnej, eksperymentalne pomiary interakcji kwasu hialuronowego i fosfolipidów. Wyniki te omówione zostaną w odniesieniu do mechanizmu smarowania w układzie chrząstki stawowej.

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na:

  • stanowisko adiunkta (1/2 etatu)
  • stanowisko adiunkta (1 etat)
  • stypendia doktorskie (3)

  Termin składania ofert: 2019-09-30 godz. 15:00

Strony