Nowe wydanie raportu Belgijskiej Akademii Królewskiej, opracowanego przez zespół pod kierownictwem Prof. Erola Gelenbe

Refleksje na temat upowszechniania wiedzy poprzez duże międzynarodowe konferencje, czasopisma akademickie oraz bezpłatną i szybką komunikację między naukowcami a innowatorami w kontekście zmniejszania śladu klimatycznego''. Nowe wydanie raportu Belgijskiej Akademii Królewskiej, opracowanego przez zespół pod kierownictwem Prof. Erola Gelenbe
https://www.academieroyale.be/Academie/documents/Opinio2versionnumerique30529.pdf