• Prelegent: 

  Waldemar Kłobus, Uniwersytet Adama Mickiewicza
  13/04/2016 - 13:15
  We develop a general operational framework that formalizes the concept of conditional uncertainty in a measure-independent fashion. The formalism is built around a mathematical relation that we call conditional majorization.
 • Prelegent: 

  Marek Sawerwain
  16/03/2016 - 13:15

  Tematem wystąpienia będzie omówienie implementacji numerycznej procedury wyznaczającej zakres numeryczny (ang. numerical range).

 • Prelegent: 

  Jarosław Duda
  09/03/2016 - 13:15
  Entropy coding is the heart of most of data compressors. Standard methods are Huffman coding - fast but inaccurate (suboptimal), and arithmetic/range coding - accurate but an order of magnitude slower (costly).
 • Prelegent: 

  Karolina Nurzyńska, Politechnika Śląska
  27/01/2016 - 12:15

  Emocje wyrażane poprzez mimikę twarzy są jedną z najważniejszych metod niewerbalnej komunikacji między ludzkiej. Niezależnie jak dobrze wydaje nam się, że umiemy rozpoznawać różne stany emocjonalne, łatwo jest wprowadzić nas w błąd.

 • Prelegent: 

  Hanna Wojewódka, Uniwersytet Gdański
  20/11/2015 - 13:30

  Przedmiotem referatu będzie podsumowanie badań dotyczących ergodycznych własności pewnych stochastycznych układów dynamicznych generowanych przez łańcuchy Markowa o wartościach w przestrzeni stanów będącej przestrzenią polską.

Strony