Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Konrada Jałowieckiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że w dniu

20 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00

odbędzie się, hybrydowo w siedzibie IITiS PAN w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej 5 oraz z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Konrada Jałowieckiego pt. „Walidacja i testowanie porównawcze technologii kwantowego wyżarzania” (ang.: "Validation and benchmarking of quantum annealing technology”).

Promotor: dr hab. Bartłomiej Gardas

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Łukasz Pawela

Recenzenci:

  • dr hab. Jakub Spiechowicz, Uniwersytet Śląski
  • dr Łukasz Cincio, Los Alamos National Laboratory
  • dr hab. inż. Paweł Gepner, Politechnika Warszawska

Dokumenty związane z w/w rozprawą doktorską są dostępne na stronie internetowej https://www.iitis.pl/pl/content/przew%C3%B3d-doktorski-konrad-ja%C5%82owiecki#

Osoby chcące uczestniczyć zdalnie w obronie pracy doktorskiej proszone są o dołączenie za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem:

https://us06web.zoom.us/j/84967140242?pwd=KBbiK8ZeTrYxRB7kTQQxLaXlUUTIkY.1

Historia zmian

Data aktualizacji: 06/06/2024 - 09:58; autor zmian: Dorota Danisz (ddanisz@iitis.pl)

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że w dniu

20 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00

odbędzie się, hybrydowo w siedzibie IITiS PAN w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej 5 oraz z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Konrada Jałowieckiego pt. „Walidacja i testowanie porównawcze technologii kwantowego wyżarzania” (ang.: "Validation and benchmarking of quantum annealing technology”).

Promotor: dr hab. Bartłomiej Gardas

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Łukasz Pawela

Recenzenci:

  • dr hab. Jakub Spiechowicz, Uniwersytet Śląski
  • dr Łukasz Cincio, Los Alamos National Laboratory
  • dr hab. inż. Paweł Gepner, Politechnika Warszawska

Dokumenty związane z w/w rozprawą doktorską są dostępne na stronie internetowej https://www.iitis.pl/pl/content/przew%C3%B3d-doktorski-konrad-ja%C5%82owiecki#

Osoby chcące uczestniczyć zdalnie w obronie pracy doktorskiej proszone są o dołączenie za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem:

https://us06web.zoom.us/j/84967140242?pwd=KBbiK8ZeTrYxRB7kTQQxLaXlUUTIkY.1