Współczesne problemy sieci komputerowych - Nowe technologie

TytułWspółczesne problemy sieci komputerowych - Nowe technologie
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2004
AutorzyGrochla K, Głomb P, Sochan A
EditorGrzywak A
ChapterKształtowanie ruchu w transmisjach wideo wykorzystujących kompresję falkową
PublisherWydawnictwa Naukowo-Techniczne
CityWarszawa
AbstractRozdział przedstawia budowę i wyniki badań symulacyjnych mechanizmu sterowania transmisją sieciową skalowalnego strumienia wideo. Skalowalność typu SNR otrzymywana jest z wykorzystaniem transformaty falkowej, a sterowanie zrealizowane jest z użyciem regulatora proporcjonalno-różniczkującego w oparciu o pomiar opóźnień kolejnych ramek.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)