Simulation Analysis of Eulerian Routing with Shortcuts in All-optical networks

TytułSimulation Analysis of Eulerian Routing with Shortcuts in All-optical networks
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2005
AutorzyGrochla K, Fourneau J.M
Conference Namemateriały konferencji: Second EuroNGI Workshop on

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)