Modelowanie stacji roboczych w sieci ATM przy użyciu symulatora OMNeT++

TytułModelowanie stacji roboczych w sieci ATM przy użyciu symulatora OMNeT++
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2002
AutorzyGłomb P, Grochla K
JournalStudia Informatica
Volume23

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)