Modelowanie stacji roboczych w sieci ATM przy użyciu symulatora OMNeT++

TytułModelowanie stacji roboczych w sieci ATM przy użyciu symulatora OMNeT++
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2002
AutorzyGłomb P, Grochla K
JournalStudia Informatica
Volume23