Analiza wydajności protokołu TCP-NCR w sieciach bezprzewodowych

TytułAnaliza wydajności protokołu TCP-NCR w sieciach bezprzewodowych
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2007
AutorzyBrachman A., Czachórski T, Grochla K
Conference NameMateriały Konferencji Sieci Komputerowe
Date Published6
PublisherWydawnictwo Komunikacji i Łączności