Flexibility Analysis of Adaptive Data Rate Algorithm in LoRa Networks

TytułFlexibility Analysis of Adaptive Data Rate Algorithm in LoRa Networks
Publication TypeConference Proceedings
Rok publikacji2021
AutorzyKsiążek K, Grochla K
Conference NameIEEE IWCMC 2021 - 17th Int. Wireless Communications & Mobile Computing Conference
PublisherIEEE
Conference LocationHarbin, China

Historia zmian

Data aktualizacji: 19/05/2021 - 14:28; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)