Kolizje pakietów w sieciach LoRa w zastosowaniach smart city