KOLIZJE PAKIETÓW W SIECIACH LORA W ZASTOSOWANIACH SMART CITY