Przewody doktorskie

Data nadania stopnia: 

26/01/2018

Tytuł pracy: 

Dobór parametrów mechanizmów równoważenia obciążeń i przełączania użytkowników w sieciach LTE

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Data nadania stopnia: 

10/05/2017

Tytuł pracy: 

Open system in quantum informatics

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Data nadania stopnia: 

10/05/2017

Tytuł pracy: 

Quantum walks: various models and their algorithmic applications

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Strony