Tytuł pracy: 

Dobór parametrów mechanizmów równoważenia obciążeń i przełączania użytkowników w sieciach LTE

Data otwarcia przewodu: 

14/06/2016

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Data obrony: 

26/01/2018 - 12:00

Data nadania stopnia: 

26/01/2018

Miejsce obrony: 

w siedzibie Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, ul. Bałtycka 5 w sali konferencyjnej 213 (II piętro)

Historia zmian

Data aktualizacji: 27/04/2018 - 14:12; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)