Tytuł pracy: 

New methods for hyperspectral image classification

Dziedzina i specjalizacja: 

nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

Data otwarcia przewodu: 

31/01/2017

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Recenzenci: 

Data obrony: 

24/04/2019 - 11:00

Data nadania stopnia: 

24/04/2019