Tytuł pracy: 

New methods for hyperspectral image classification

Data otwarcia przewodu: 

31/01/2017

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Recenzenci: 

Data obrony: 

24/04/2019 - 11:00

Data nadania stopnia: 

24/04/2019

Miejsce obrony: 

w siedzibie Instytutu Inormatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ul. Bałtycka 5 w sali seminaryjnej

Historia zmian

Data aktualizacji: 13/05/2020 - 14:17; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)