Przewody doktorskie

Zasady prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk:

Regulamin wraz z załącznikami

Dziedzina i specjalizacja: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł pracy: 

Solving two-level optimization problems related to Bell’s theorem

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Dziedzina i specjalizacja: 

nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

Tytuł pracy: 

New methods for hyperspectral image classification

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Dziedzina i specjalizacja: 

nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

Data nadania stopnia: 

26/01/2018

Tytuł pracy: 

Dobór parametrów mechanizmów równoważenia obciążeń i przełączania użytkowników w sieciach LTE

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Dziedzina i specjalizacja: 

- nauki techniczne, dyscyplina - informatyka

Data nadania stopnia: 

10/05/2017

Tytuł pracy: 

Open system in quantum informatics

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Dziedzina i specjalizacja: 

- nauki techniczne, dyscyplina - informatyka

Data nadania stopnia: 

10/05/2017

Tytuł pracy: 

Quantum walks: various models and their algorithmic applications

Streszczenie rozprawy doktorskiej: