Rozprawa doktorska: 

Dziedzina nauki: 

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł pracy: 

Rozróżnialność pomiarów kwantowych

Data otwarcia przewodu: 

03/03/2023

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Recenzenci: 

Data obrony: 

13/09/2023 - 11:00

Data nadania stopnia: 

28/09/2023

Miejsce obrony: 

za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem https://us06web.zoom.us/j/88353148915?pwd=NUFXdTVRekp3R0pNVm1FeHE3ZGcydz09

Historia zmian

Data aktualizacji: 17/10/2023 - 10:54; autor zmian: Dorota Danisz (ddanisz@iitis.pl)