Rozprawa doktorska: 

Dziedzina nauki: 

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł pracy: 

Probabilistyczne kwantowe kody korekcyjne w zastosowaniu do ogólnych kanałów szumu

Data otwarcia przewodu: 

11/05/2023

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Recenzenci: 

Data obrony: 

20/10/2023 - 11:00

Data nadania stopnia: 

08/12/2023

Miejsce obrony: 

hybrydowo: w siedzibie IITiS PAN w Gliwicach, ul. Bałtycka 5 oraz za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem https://us06web.zoom.us/j/84752117017?pwd=55zn9XALp6lFBYjR9hn7JtaZJanQHV.1

Historia zmian

Data aktualizacji: 26/01/2024 - 11:55; autor zmian: Dorota Danisz (ddanisz@iitis.pl)