Rozprawa doktorska: 

Dziedzina nauki: 

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł pracy: 

Walidacja i testowanie porównawcze technologii kwantowego wyżarzania

Data otwarcia przewodu: 

08/12/2023

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Recenzenci: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 22/02/2024 - 14:09; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)