Rozprawa doktorska: 

Dziedzina nauki: 

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł pracy: 

Samo-nadzorujące się uczenie w czasie rzeczywistym dla wykrywania włamań w Bezpiecznym Internecie Rzeczy

Data otwarcia przewodu: 

28/09/2023

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Recenzenci: 

Data obrony: 

19/01/2024 - 12:00

Data nadania stopnia: 

25/01/2024

Historia zmian

Data aktualizacji: 26/01/2024 - 11:53; autor zmian: Dorota Danisz (ddanisz@iitis.pl)