Tytuł pracy: 

Solving two-level optimization problems related to Bell’s theorem

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Recenzenci: 

Data obrony: 

04/09/2019 - 09:00

Data nadania stopnia: 

04/09/2019

Miejsce obrony: 

w siedzibie Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ul. Bałtycka 5 w sali seminaryjnej

Historia zmian

Data aktualizacji: 13/05/2020 - 14:18; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)