Tytuł pracy: 

Solving two-level optimization problems related to Bell’s theorem

Dziedzina i specjalizacja: 

informatyka techniczna i telekomunikacja

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Recenzenci: 

Data obrony: 

04/09/2019 - 09:00

Data nadania stopnia: 

04/09/2019