Tytuł pracy: 

Wykorzystanie uczenia maszynowego w informatyce kwantowej

Dziedzina i specjalizacja: 

nauki techniczne, informatyka techniczna i telekomunikacja

Data otwarcia przewodu: 

26/01/2018

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Data obrony: 

28/05/2020 - 12:00

Data nadania stopnia: 

28/05/2020