Tytuł pracy: 

Quantum walks: various models and their algorithmic applications

Data otwarcia przewodu: 

14/07/2016

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Recenzenci: 

Data obrony: 

10/05/2017 - 12:00

Data nadania stopnia: 

10/05/2017

Miejsce obrony: 

w siedzibie Instytutu przy ul. Bałtyckiej 5, w sali konferencyjnej (I piętro)

Historia zmian

Data aktualizacji: 13/05/2020 - 14:18; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)