Tytuł pracy: 

Quantum walks: various models and their algorithmic applications

Dziedzina i specjalizacja: 

nauki techniczne w dyscyplinie informatyka

Data otwarcia przewodu: 

14/07/2016

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Recenzenci: 

Data obrony: 

10/05/2017 - 12:00

Data nadania stopnia: 

10/05/2017