Tytuł pracy: 

Open system in quantum informatics

Dziedzina i specjalizacja: 

- nauki techniczne, dyscyplina - informatyka

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Recenzenci: 

Data obrony: 

10/05/2017 - 10:00

Data nadania stopnia: 

10/05/2017