Tytuł pracy: 

Wykorzystanie teorii grafów w informatyce kwantowej

Dziedzina i specjalizacja: 

nauki techniczne, informatyka techniczna i telekomunikacja

Data otwarcia przewodu: 

21/11/2017

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Data obrony: 

15/09/2021 - 12:00

Data nadania stopnia: 

15/09/2021