Tytuł pracy: 

Wykorzystanie teorii grafów w informatyce kwantowej

Data otwarcia przewodu: 

21/11/2017

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Data obrony: 

15/09/2021 - 12:00

Data nadania stopnia: 

15/09/2021

Miejsce obrony: 

za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem https://zoom.us/j/96708462827?pwd=bnNGODBzL01Pa0I5ZGR3N01WRjA1Zz09

Historia zmian

Data aktualizacji: 30/01/2022 - 16:48; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)