Publikacje

Found 1452 results
2001
Czachórski T, Domańska J.  2001.  Markovian models for long-range dependent traffic. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 13:297–308.
Szczerbiński Z.  2001.  Minisuperkomputery i linia Cray 2. Tele.net.forum.
Winiarczyk R.  2001.  Modele architektury QoS w systemach multimedialnych. Studia Informatica. 22:185–196.
Znamirowski L.  2001.  Modeling of the Informatic Process of Translation in Ribosomes. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 13:175–193.
Czachórski T, Pekergin F.  2001.  Modelling New Congestion Control Mechanisms TCP/IP Internet Protocols. Proc. of International Conference on Control AUTOMATICS 2001, Odessa, Ukraine, 10-15 September 2001..
Węgrzyn S, Winiarczyk R.  2001.  Nanosystems of Informatics Controlling the Molecular Nanotechnologies. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 13:205–216.
Nowak S.  2001.  Nanotechnology and Nanocomputers. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 13:195–204.
Pawlak Z.  2001.  New look on Bayes` theorem - the rough set outlook. Proceedings of International Workshop on Rough Set Theory and Grunular computing (RSTGC 2001). :1–8.
Smolka B., Szczepanski M., Wojciechowski K, Plataniotis K.N..  2001.  On the noise attenuation in DNA microarray images. Journal of Medical Informatics and Technologies.
Smolka B., Szczepanski M., Wojciechowski K, Plataniotis K.N..  2001.  On the noise attenuation in DNA microarray images. Proceedings of the Medical Informatics & Technologies, (MIT).
Pawlak Z.  2001.  A primer on rough sets: a new approach to drawing conclusions from data. cardozo law review. 22:1407–1415.
Skabek K, Kowalski P.  2001.  Przetwarzanie informacji wizyjnej w komputerowym systemie z mobilną głowicą stereowizyjną. Studia Informatica. 22:193–207.
Pawlak Z, Peters J.F., Skowron A., Suraj Z., Ramanna S., Borkowski M..  2001.  Rough Measures and Integrals: A Brief Introduction. LNAI. 2253:375–379.
Pawlak Z, Peters J.F., Skowron A., Suraj Z., Ramanna S., Borkowski M..  2001.  Rough Measures: theory and Applications. Bulletin of INternational Rough Set Society. 5:177–183.
Pawlak Z, Peters J.F., Skowron A., Suraj Z., Ramanna S., Borkowski M..  2001.  Rough Set Theory and Granular computing. Studies in fuzziness and Soft Computing.
Pawlak Z.  2001.  Rough sets and Decision Algorithms. LNAI. 2005:3–45.
Czachórski T, Domańska J, Sochan A.  2001.  Samopodobny charakter natężenia ruchu w sieciach komputerowych. Studia Informatica. 22
Grochla K.  2001.  A tool for network traffic generation and transmission delay measurement. Proceedings of 8th Polish Teletraffic Symposium.
Grochla K.  2001.  A tool for network traffic generation and transmission delay measurement. Archiwum Informatyki teoretycznej i Stosowanej. 13
Sochan A.  2001.  Transmisje strumieni MPEG-2 z wykorzystaniem usługi CBR sieci ATM. Studia Informatica. 22
Nowak S.  2001.  Wykorzystanie mechanizmu RED w regulacji ruchu sieciowego. Studia informatica. :131–143.
Sochan A.  2001.  Zarządzanie połączeniami w sieciach ATM dla potrzeb komputerowych transmisji multimedialnych.

Strony