Nanotechnologi i nanoinformatyka, Rozdział w książce Współczesne problemy sieci komputerowych

TytułNanotechnologi i nanoinformatyka, Rozdział w książce Współczesne problemy sieci komputerowych
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2004
AutorzyNowak S
EditorWęgrzyn S, Pochopień B, Czachórski T
ChapterNowe technologie: Nanotechnologi i nanoinformatyka
PublisherWydawnictwa Naukowo Technicze