Publikacje

Found 1458 results
2003
Heater S.H, Zukowska E.D, Znamirowski L.  2003.  Information Processing in the Signal Cascades of Nanonetworks. ICCE-10, Tenth International Conference on Composites/ Nano Engineering. :233–234.
Pawlak Z.  2003.  Intelligent Systems for Information Processing From Representation to Applications.
Nowak S.  2003.  Internet w społęczeństwie informacyjnym.
Czachórski T.  2003.  Internet w społeczeństwie informatycznym.
Prusakowski J., Winiarczyk R, Skabek K.  2003.  Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d. IV Krajowa Konferencja MSK`03 – Metody i systemy komputerowe. :833–838.
Węgrzyn S, Klamka J, Miszczak J.  2003.  Kwantowe systemy informatyki.
Nowak S.  2003.  The manufacturing nanosystems. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:235–244.
Domańska J, Czachórski T.  2003.  Model formowania pakietów w węźle brzegowym sieci optycznej. Studia Informatica. 24:51–61.
Nowak S.  2003.  Model systemu informatycznego wzorowanego na systemach biologicznych. Studia informatica. 2A:87–95.
Pojda D, Ober J.  2003.  Multilayer model of the oculomothoric system for computer based diagnosis of squint. VIII International Conference Medical Informatics & Technologies - MIT'2003.
Węgrzyn S, Klamka J, Bugajski S, Gibas M., Winiarczyk R, Znamirowski L, Miszczak J, Nowak S.  2003.  Nano i Kwantowe Systemy Informatyki.
Węgrzyn S, Znamirowski L.  2003.  Nanotechnological, Two-stage Production Processes. IEEE\_nano 2003. :490–493.
Węgrzyn S, Winiarczyk R.  2003.  Nanotechnologie w informatyce. Nauka, Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk. :95–111.
Węgrzyn S, Winiarczyk R.  2003.  Nanotechnologie w informatyce. Konferencja Naukowa ,,Internet w Społeczeństwie Informacyjnym”. :15–31.
Pawlak Z.  2003.  Neural Networks and Soft Computing. Advances in Soft Computing.
Smolka B., Wojciechowski K.  2003.  Nonparametric color image enhancement. Komputerowe Systemy Rozpoznawania, KOSYR.
Węgrzyn S.  2003.  O informatyce jako dziedzinie nauki o ruchu i przetwarzaniu informacji. Pro Dialog. :1–22.
Domańska J, Kotuliak I., Atmaca T., Czachórski T.  2003.  Optical packet filling. Proc. 10th Polish Teletraffic Symposium, Kraków 18-19 Sept. 2003. :419–429.
Szczerbiński Z.  2003.  Parallel Computing Applied to Solving Large Markov Chains. Studia Informatica.
Nowak S, Węgrzyn S.  2003.  Reproduction and multiplication in the distributed, manufacturing nanosystems of informatics. IEEE Nano 2003. :860–862.
Węgrzyn S, Winiarczyk R.  2003.  Reprodukcja i multiplikacja jako informatyczne technologie wytwarzania. Studia Informatica. 24:9–19.
Pawlak Z.  2003.  Rough Set Theory And Granular Computing.
Pawlak Z, Peters J.F., Skowron A., Suraj Z., Ramanna S., Borkowski M..  2003.  Rough set theory and granular computing. Series in Fuzziness and Soft Computing. 25
Pawlak Z.  2003.  Rough Sets.
Pawlak Z.  2003.  Rough-Neural Computing,.

Strony