Badania symulacyjne algorytmu nadążnego harmonogramowania produkcji

TytułBadania symulacyjne algorytmu nadążnego harmonogramowania produkcji
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2005
AutorzyKrystek J., Zaborowski M
Conference NameIX Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji
PublisherGarmond