Generalization of sparse two spirals set using feedforward learning machines

TytułGeneralization of sparse two spirals set using feedforward learning machines
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2005
AutorzyRataj A
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume17