Publikacje

Found 1452 results
2002
Kowalski P, Luchowski L.  2002.  The active stereovision head: hardware and low-level software. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:219–233.
Skabek K, Kowalski P.  2002.  Algorithm for fusion of 3D scene by subgraph isomorphism with procrustes analysis. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :657–665.
Winiarczyk R, Kowalski P, Matuszek M..  2002.  Algorytm nawigacji aktywnej głowicy stereowidzącej. Studia Informatica. 23:55–69.
Atmaca T., Czachórski T, Laalaoua R..  2002.  Badanie dynamiki algorytmu RED. Studia Informatica. 23:223–234.
Elbiaze H., Atmaca T., Czachórski T.  2002.  Blind shaping strategy of self-similar traffic: Markovian model. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:13–25.
Pawlak Z.  2002.  Decision Tables and Decision Spaces. Soft Computing and Distributed Processing. :7–11.
Tomaka A A.  2002.  Detekcja i opis deformacji struktur na podstawie sekwencji obrazów cyfrowych. Działalność Naukowa, PAN, Wybrane zagadnienia.
Czachórski T, Pekergin F.  2002.  A diffusion approximation model of Web servers. Proc. of WITASI02, 1st IFIP Workshop on Internet Technologies, Applications and Societal Impact, Wrocław, October 10-11, 2002.
Smolka B., Canton-Ferrer C., Szczepanski M., Wojciechowski K.  2002.  Evaluation of the efficiency of robust anisotropic diffusion schemes. Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics. :666–669.
Klamka J, Węgrzyn S, Bugajski S.  2002.  Foundation of quantum computing. Part 2. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:93–106.
Pawlak Z, Skowron A., Komorowski J., Połkowski L..  2002.  Handbook of Data Mining and Knowledge Discovery.
Pawlak Z.  2002.  In Pursuit of Patterns in Data Reasoning from Data - The Rough Set Way. LNAI. 2475:1–9.
Kowalski P, Skabek K.  2002.  Indoor navigation and recognition using stereovision. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :450–456.
Zaborowski M.  2002.  Industrial Petri Nets. Archives of Control Sciences. 12, no 1-2:5–21.
Węgrzyn S, Winiarczyk R.  2002.  Informatics as a Science on Motion and Processing of Information. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14
Czachórski T, Pecka P.  2002.  Internet and real-time performance: a web server model. Proc. of 9th Conf. on Real-Time Systems, Ustroń, 16-19 September 2002.
Nowak S.  2002.  Koncepcje realizacji procesów nanotechnologicznych. Studia informatica. 2A:45–58.
Grochla K, Głomb P.  2002.  Kształtowanie ruchu w routerach pracujących w systemie Linux. Studia Informatica. 23
Barth D., Berthome P., Czachórski T, Fourneau J.M, Laforest C., Vial S..  2002.  A Mixed Deflection and Convergence Routing Algorithm: Design and Performance. Proc. of Euro-Par 2002, 27-30 August 2002, Padeborn University, Padeborn, Germany.
Głomb P, Grochla K.  2002.  Modelowanie stacji roboczych w sieci ATM przy użyciu symulatora OMNeT++. Studia Informatica. 23

Strony