Informatyka wczoraj i dziś. Nowe technologie w systemach przesyłania informacji.

TytułInformatyka wczoraj i dziś. Nowe technologie w systemach przesyłania informacji.
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2005
AutorzyWęgrzyn S
EditorGrzywak A, Pikiewicz P
ChapterNowe technologie w komputerowych Systemach Zarządzania. Internet w społeczeństwie informacyjnym.
PublisherWydawnictwa Komunikacji i Łączności