Model informacyjno-decyzyjny zarządzania procesem produkcyjnym

TytułModel informacyjno-decyzyjny zarządzania procesem produkcyjnym
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2005
AutorzyZaborowski M
JournalStudia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
ISSN1732-324X