Klastry obliczeniowe jako platforma dla obliczeń wysokiej wydajności

TytułKlastry obliczeniowe jako platforma dla obliczeń wysokiej wydajności
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2005
AutorzySzczerbiński Z
Conference NameIV Konferencja Entuzjastów Informatyki
Date Published5
PublisherPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie