A novel diffusion process with jumps to study an electronic-optical edge router

TytułA novel diffusion process with jumps to study an electronic-optical edge router
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2005
AutorzyCzachórski T, Pekergin F
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej I Stosowanej
Volume17