Internet w społeczeństwie informacyjnym: Podstawowe problemy internetu

TytułInternet w społeczeństwie informacyjnym: Podstawowe problemy internetu
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2004
AutorzyWęgrzyn S
EditorGrzywak A
ChapterNanosystemy informatyki w nanotechnologiach molekularnych
PublisherWydawnictwa Naukowo Technicze