Internet w społeczeństwie informacyjnym: Podstawowe problemy internetu

TytułInternet w społeczeństwie informacyjnym: Podstawowe problemy internetu
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2004
AutorzyWęgrzyn S
EditorGrzywak A
ChapterNanosystemy informatyki w nanotechnologiach molekularnych
PublisherWydawnictwa Naukowo Technicze

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)